• Sposoby płatności

Sposoby płatności:

W naszym sklepie znajdą Państwo różne sposoby płatności.

Jeżeli Państwo życzą sobie inne sposoby płatności, zapraszamy do kontaktu z nami.

Proponujemy następujące sposoby płatności:

  • Wpłata na konto bankowe
  • Płatność przy odbiorze
  • Płatności elektroniczne: Płatności elektroniczne realizowane są za pośrednictwem serwisu imoje.pl oraz Twisto – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.imoje.pl lub http://www.twisto.pl.
    1. Usługa imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909
    2. Usługa Twisto świadczona jest przez Twisto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, kod pocztowy: 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689624, numer NIP: 9512442875, REGON: 367977970, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 zł.